Huisregels

De huisregels van dit forum.

Beheerder

De beheerder behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de beheerder misdragen. Ook kan de beheerder te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig acht om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

Registratie

Om te registreren op het vakantie forum dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren.. Het is dan ook verplicht om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan.

Gebruikers

De gebruiker zal bij het posten op het forum de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische of discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn.
Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de beheerder. De gebruiker ontvangt direct een waarschuwing en bij een volgend voorval wordt de gebruiker op non actief gezet.

Niet toegestaan

Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet.

Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig zijn, beledigend is voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst, levensovertuiging geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.

Reclame eigen bedrijfjes, webshops en commerciële producten.

Het forum mag niet worden gebruikt voor reclame voor eigen bedrijfjes, webshops of commerciële producten, tenzij dit in een topic anders wordt aangegeven.

Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust.

Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.

Het plaatsen van spoilers.

Het plaatsen van spoilers is niet toegestaan, tenzij in de titel is aangeven dat het topic spoilers bevat.

Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen.

Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.

Wat zijn de gevolgen als u zich niet aan de regels houdt

De beheerder kan berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf.
Wanneer een onderwerp om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
De beheerder kan een waarschuwing sturen of de gebruiker direct op non actief zetten, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden
Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver meldt dit dan aan de beheerder, die zal indien nodig direct actie ondernemen. Je kunt de beheerder bereiken via info@mspholiday.com